Branş Dersleri / Akd Kids Anaokulu


Branş Dersleri

Branş Dersleri

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İlkokula hazırlık çalışmaları, çocuklara okuma yazmayı öğretmek yerine, okuma yazmayı kolayca öğrenebileceği anlama, kavrama ve el becerilerini geliştirme, öğrenme isteği oluşturmanın hedeflendiği etkinliklerdir. Bu etkinlikler, 6 yaş grubu çocukları için hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızda aşağıdaki konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.

El-göz koordinasyonunu sağlama.

 Kalem tutma becerisini geliştirme

 Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu geliştirme

 Gözün sol-sağ uyumunu geliştirme.

 Baş-son, üst-alt, birinci-ikinci sıra gibi yol gösterici kelimelerin öğretilmesi.

Şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme.

 Söylenenleri dinleme ve anlama

 Sözel ifadelerin gelişmesini destekleme ve yeni sözcükler öğrenme.