2017-2018 Branş Dersleri / Branş Dersleri / Akd Kids Anaokulu

2017-2018 Branş Dersleri

GÖZTEPE                                                                         

                                  BRANŞ DERSLERİMİZ

Sevgili Aileler,

 

Öğrencilerimizin sosyal zekalarının, anadillerinin, kas gelişimlerinin ve özgüvenlerinin oluşumunda branş derslerinin önemli bir rol oynadığı inancındayız. Branş derslerimizle çocuklarımızın eğitim programlarındaki konulara daha aktif bir şekilde katılımları sağlanacaktır. Ayrıca bu çalışmalar, öğrencilerimizin yeteneklerine de yol gösterecektir. 

MÜZİK

Çocukların bebeklik dönemlerinden itibaren doğal yaşamdaki seslere duyarlılıkları, aslında müziğin doğal bir başlangıcıdır. Okul öncesi dönemde ise, müzik eğitiminde duyma, dinleme, dikkatini seslere yoğunlaştırabilme ve uygun tepkiyi verebilme becerilerini kazandırmak önemlidir Bunun için müzik çalışmalarımız, çocuklarımızın müzik zekalarını keşfedici, geliştirici, ritim duygusu kazandıran, müzik dinleme becerilerini geliştiren özelliklerde gerçekleştirilmektedir.   

 

MÜZİK DERSLERİ İLE ÇOCUKLARIMIZ:

Ritimleri tekrarlayarak el, ayak koordinasyonu sağlarken müzik, matematik, sosyal zekalarına hizmet eden çalışmalar yapılır.

Çocuklar, duygularını müzik yolu ile ifade ederken, bir gruba ait olma bilinci, güven duygusu, sesini kullanma ve kontrol etme becerisi kazanırlar.

Şarkı söyleme sırasında veya enstrüman kullanılan durumlarda göz teması kurabilmeyi, dikkatini müziğin ritmine yoğunlaştırabilmeyi öğrenirler.

Tüm dersler, Konservatuar müzik bölümü mezunu öğretmenleri eşliğinde yapılmaktadır.

Müzik derslerimiz Cuma günleridir.

 

YARATICI DRAMA

Drama farklı roller oynayarak çocukların duygu, düşünce ve hayal güçlerinin geliştirildiği bir tekniktir. Dramada çocuklar; yaparak, yaşayarak, keşfederek ve eğlenerek öğrenirler. Dramada doğru-yanlış, başarılı-başarısız, yetenekli-yeteneksiz gibi yargıların olmaması çocuğun kendini daha rahat ifade etmesini ve sorunlar karşısında özgürce çözümler üretebilmesini sağlar.

Yaratıcı drama çalışmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.

Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:

•Sosyalleşmeye katkıda bulunur.

•Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.

• Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.

•Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.

•Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.

•Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki dili kurması ve geliştirmesidir.

•Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur.

•Okulöncesinde de, ilköğretimde de dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur.

• Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır.

 

FOLKLÔR

Folklor derslerinin amacı, çocuklara ritm ve müzik duygusunu bedensel hareketlerle kazandırmak ve kendi kültürümüzün bir parçasını sevdirerek öğretmektir.

Folklor derslerimiz Çarşamba günleridir.

BALE

Bale çocukların vücutlarının esnekliği ve koordinasyonunu sağlamak açısından önemlidir. Ayrıca kol ve bacakların uyumunu sağlar, çocukların özgüvenini geliştirir. Deneyimli öğretmenlerin verdiği bale eğitimi, üstün bir sanat zevki geliştirmenin dışında çocuğun sosyal ve fiziksel gelişimine de büyük katkıda bulunmaktadır. Okulumuzda bale programımızın amacı çocuklarımızın,

•Fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak,

•Sanatsal yeteneklerine yön vermek,

•Bale sanatının yanı sıra diğer sanat dallarını da tanımasını ve sevmesini sağlamak, iyi bir sanatsever olmalarına olanak tanımak,

•Müzik kulağını, ritm ve dans duygusunu kuvvetlendirmek olarak özetlenebilmektedir.

Bale derslerimiz isteğe bağlı olarak 5-6 yaş çocuklarımıza verilmektedir.

Bale derslerimiz Salı günleridir.

 

SATRANÇ

Okul öncesi eğitiminde satrancın birçok yararı vardır. Satranç,

•Zihin ve Hayal Kurma Gücünü Geliştirir: Çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar.

•Dikkati Geliştirir: Oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır.

•Öngörüyü Geliştirir: Geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır " Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?" sorusunu kendisine sorar.

•Kapsamlı Düşünmeyi Öğretir, Buluş Yeteneğini Geliştirir: Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

•Sabırlı Olmayı, Ölçülülüğü ve Soğukkanlılığı Öğretir: Çocuk hareketlerini ya da hamlelerini üstünkörü yapmanın ne gibi sonuçlar doğurduğunu kavrar. Bu nedenle acele karar vermeyip, durumu düşünüp analiz ettikten, birçok kere gözden geçirdikten ve iyice emin olduktan sonra harekete geçecektir.

•Özgüven Kazandırır: Düşünen, değerlendiren, cesaretle karar alan, uygulayan ve sonuç alan çocuk kendine güven kazanır. İşlerin kötü gittiği durumlarda hayal kırıklığına uğramamayı öğrenir. Yararlı bir değişiklik olabileceğini bekleme ve yeni çareler arama alışkanlığı edinir.

•Yeni Sözcük ve Kavramlarla Tanıştırır: Taşları tanıyıp onların nasıl hareket ettiğini öğrenir. Uygulama yaparken "düz, çapraz, arka, ileri, geri, yan, L biçimi, kare, mat, hamle, hareket..." gibi pek çok yeni sözcük ve kavram öğrenir.

•Kurallara ve Rakibe Saygılı Olmayı Öğretir: Bir oyun olarak satranç, çocuğun ancak kurallara/ilkelere uyması koşuluyla sürebilecektir. Rakibin de bu kurallara uymasını bekler.

•Zevk Verir ve Eğlendirir: Belki de en önemlisi, çocuğun oyun sürecini zevkle yaşaması ve eğlendiğini duyumsamasıdır.

Satranç derslerimiz Pazartesi günleridir.

 

SERAMİK

Kil ya da seramik çalışmaları çocuklarımızın psikomotor gelişimini %100 desteklediği gibi duygusal rahatlamayı sağlar. Saldırganlığı azaltır. Çocuktaki bedensel ve fiziksel gelişimi destekler. 3 boyutlu olan bu çalışmalar zihinsel gelişimini de desteklemektedir.

Çocuk çamur parçasının karşısında problem çözme yeteneğini geliştirir ve kendine olan güvenini arttırır. Ortaya bir şeyler çıktığını gördükçe sanatsal ürünler yapmaya gayret artacaktır.

·         Psikomotor açıdan küçük kasların gelişimini destekler.

·         Maddelere ve objelere dokunduğunda, dokunsal beceriyi arttırır.

·         Hayal gücünü ve yaratıcılığı arttırır.

·         Estetik ve sanatsal açıdan gelişimlerini destekler.

·         Potansiyellerinin farkına varır ve içsel motivasyonlarını arttırır.

·         Belki de en önemlisi çocuklarımızı hayata hazırlarken özgüven duygularının gelişimini sağlamaktır.

 

 

 

JİMNASTİK  

Spor akademisi mevzunu deneyimli öğretmenimiz tarafından verilen jimnastik dersimizle çocuklarımız sporla tanışacaklar. Aynı zamanda büyük kas gelişimini destekli çalışmalar yapacaklar.

·         Spor, çocuğunuzun daha sosyal ve dışa dönük bireyler olarak gelişmesine imkan tanır.

 • Aşırı hareketli çocuklarda daha sakin davranış durumu oluşmasını sağlar.

 • Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesine yardımcı olur.

 • Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme sağlar.

• İletişim kuramayan çocukların sosyalleşebilmesine imkan tanır.

• Çocuğunuzun yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilmesini sağlar.

 • Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilmesine yardımcı olur.

Jimnastik derslerimiz Perşembe günleridir.  

Mini Tenis İle Tanışıyoruz

Mini Tenis 3-7 yaş çocuklara yönelik kendine has raketi ve topu olan, oyunla tenis eğitiminin verildiği ''Tenis öğrenme aşamasıdır.''

Artık dünya genelinde çocuklarımız tenise başlarken yetişkinlerin kullandığı ekipmanlarla başlamıyorlar.

Yetişkinler için tasarlanmış raketler ve tenis topları onlar için devler ülkesinde olmak gibi. Bu yüzden küçük alanlarda, kısa raket ve miniklerimizin kollarını zorlamayan yumuşak toplarla eğitim alıyorlar.

Miniklerimiz bu ekipmanlar sayesinde, oyun esnasında uzun ralliler yapabiliyor, farklı vuruş şekilleri öğreniyor ve tenis oynamaktan keyif alabiliyorlar.

Bu süreçte temel amacımız çocuklara tenisi tanıştırmak, tenisi sevdirmek ve belkide onlar içerisinden performans tenisçileri çıkarmak.

İşte bu sebeple ITF'in tüm dünya geneline yaymaya çalıştığı bir tenis programı uyguluyoruz.

MİNİ TENİS BLUE

Mini tenis blue 3 ve 4 yaş grubu için tasarlanmış mini tenis programıdır.

Programın amacı:

 • Top becerilerine yönelik yapılan çalımalar
 • Koordinasyonu geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar
 • Vücut dengesini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar
 • Hareketi geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar
 • Tenise özgü kısa odaklı ve eğlenceli oyunları kapsar.

MİNİ TENİS RED

Mini tenis red 5 ve 6 yaş grubu için tasarlanmış mini tenis programıdır.

Programın amacı:

 • Top becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar
 • Raket becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar
 • Koordinasyonu geliştirmeye yönelik çalışmalar
 • Temel vuruş tekniklerinin öğretilmesine yönelik çalışmalar
 • İstasyon çalışmaları
 • Tenise özgü kısa odaklı ve eğlenceli oyunlar
 • Kısa süreli takım ve bireysel müsabakalarını kapsar.

 

Mini Tenis derslerimiz Pazartesi günleridir.