Etkin Beyin Oyunları / Branş Dersleri / Akd Kids Anaokulu

Etkin Beyin Oyunları

KOÇLUK OYUNLARI (EBO-ETKİN BEYİN OYUNLARI)

Merak ve öğrenme duygusunu tetikler, araştırmacı ruhu teşvik eder ve cesaretlendirir.

Çocuklarla çok güçlü iletişim kurma konusunda uygulanabilir fırsatlar verir.

Çocuk çevresiyle sevgi ve barış içerisinde paylaşabileceği bir dünya oluşturur.

Ayrıca; Çocuk grupları ile oynandığında çocuklara sağladığı faydalar,

-Sabretmeyi

-Beklemeyi

-Dinlemeyi

-Çözüm üretebilmeyi

-Paylaşabilmeyi

-Keşfetmesini

-Takım olmayı birlikte hareket etmeyi ve takım ruhunun gelişmesine katkı sağlar.